PL
EN

Kolegium Sędziów PZŁucz

Deklaracje Sędziowskie zawodów w 2018

[ 29-01-2018, 14:42 ]Za zawody ogólnopolskie uważać się będzie tylko zawody, do których sędziowania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego powoła co najmniej 1-go sędziego posiadającego minimum pierwszą klasę sędziowską, aktualnie ważną na rok 2018.

Sędziowie wyszczególnieni w tabeli proszeni są o zgłaszanie się do sędziowania zawodów zaznaczając krzyżykiem swoją obecność w poniższym arkuszu do dnia 14.02.2018 r. i odesłanie go  w wersji elektronicznej na adres archery@archery.pl lub listownie do siedziby PZŁucz.