PL
EN

Strona główna

Oświadczenie

[ 7-02-2017, 22:53 ]Pan Jacek Trojnar, pełniący w kadencji 2012-2016 funkcję członka Komisji Dyscypliny i Wyróżnień Polskiego Związku Łuczniczego, niniejszym chciałby wyrazić głęboki żal i przeprosić zasłużonego dla polskiego łucznictwa działacza, Pana Krzysztofa Karonia, za zdarzenie zaistniałe na posiedzeniu dyscyplinarnym Komisji Dyscypliny i Wyróżnień  Polskiego Związku Łuczniczego, gdzie na skutek swej wypowiedzi znieważyłem Pana  Krzysztofa Karonia, a tym samym naruszyłem jego dobra osobiste, w postaci dobrego  imienia, czci oraz wizerunku zasłużonego działacza i to przy obecności innych członków  organu dyscyplinarnego, jak i innych działaczy łucznictwa. Jako członek Komisji podkreślam równocześnie, że postępowanie dyscyplinarne prowadzone względem Pana Krzysztofa Karonia, jak również innych osób, w wyniku mojego postępowania, prowadzone było z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przepisów wewnętrznych Polskiego Związku Łuczniczego, a co za tym idzie nie dostrzegam podstaw do dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec Pana Krzysztofa Karonia oraz innych osób, którym zarzucono działanie na szkodę Polskiego Związku Łuczniczego na posiedzeniu Komisji w dniu 27 sierpnia 2016 r. Moja wypowiedź względem Pana Krzysztofa Karonia stanowiła naruszenie jego dóbr osobistych, nad czym głęboko ubolewam i za co przepraszam.

Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów
Krajowe:  Wilkowice (PL)
Termin:   23-24.03
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Młodzieżowcy, Trenerzy,

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Krajowe:  Zgierz (PL)
Termin:   30-31.03
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Jun. Młodsi,

Zawody Kontrolne na 70 m
Krajowe:  Prodnik (PL)
Termin:   30-31.03
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy,