PL
EN

Strona główna

KURS INSTRUKTORA SPORTU W ŁUCZNICTWIE

[ 14-12-2011, 18:03 ]                 Lubawa 27 grudnia   2011 roku


I. ORGANIZATOR:

  • Ośrodek Sportu Rekreacji 14-260 Lubawa ul. Łą…kowa 8
  • Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23.11.2011 r. nr DRP-450/33031/2011/AG

II. Uprawnienia INSTRUKTORA SPORTU W ŁUCZNICTWIE

   Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów uczestnik  otrzymuje legitymację  INSTRUKTORA SPORTU  wydaną… przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Absolwent kursu uzyskuje państwowe uprawnienia zawodowe honorowane przez PZŁ

 

III.      Termin i miejsce zajęć kursu  INSTRUKTORA SPORTU W ŁUCZNICTWIE

Zajęcia prowadzone będą… na obiektach OSiR w Lubawie  w terminie od 27.12.2011r- rozpoczęcie godz.8.30  do dnia 20.02.2012 (EGZAMIN).

 

 IV.      Uczestnicy INSTRUKTORA SPORTU W ŁUCZNICTWIE

Uczestnikami kursu mogą… być osoby posiadają…ce:

1. minimum  średnie wykształcenie.
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktora w łucznictwie
4. wysoką… sprawność fizyczną…

 

V. Zgłoszenia - pisemne zgłoszenie na adres; 14-260 Lubawa ul. Łą…kowa 8, zgłoszenie pocztą… e-mail na adres; marek-47@wp.pl lub recepcja@osir.lubawa.pl ( nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, adres, wykształcenie,).

VI.      Cena kursu INSTRUKTORA SPORTU W ŁUCZNICTWIE

 Koszt całkowity -1700zł + VAT ( w tym egzamin i wydanie legitymacji) z częścią… ogólną…

Koszt całkowity - 1200zł + VAT( w tym egzamin i wydanie legitymacji) w przypadku gdy,

             są… to osoby z wykształceniem magisterskim o kierunku wychowanie fizyczne lub sport, oraz osoby posiadają…ce tytuł    

             instruktora, trenera w innej dyscyplinie, oraz osoby, które ukończyły część ogólną…  są… zwolnione z części ogólnej.

 

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty ratalnie: 500,00zł przy zapisie do dnia 27.12.2011r, pozostała kwota do dnia

             31.01.2012 r. 

        -      wystawiamy faktury za udział w kursie.

-     KONTO BANKOWE:  OSiR Lubawa  06 8832 0001 1001 0000 0563 0001

VII.      KONTAKT: OSiR Lubawa- e-mail: marek-47@wp.pl,  recepcja@osir,

            tel: 519 194 339

VIII Zakwaterowanie w hotelu OSiR. Dla uczestników kursu cena za dobę-24,00 pln.

IX Rejestr Pracy Instytucji Szkoleniowych w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy- nr

     2.28/00081/2011 umożliwiają…ca dofinansowanie szkolenia dla

     bezrobotnych z Powiatowych Urzędów Pracy.

                                                                        ORGANIZATOR

 Mistrzostwa Świata Seniorów
Zagraniczne:  Hertogenbosch (NL)
Termin:   10-16.06
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy,
Puchar Beskidów
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   15-16.06
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy, Jun. Młodsi, Dzieci, Młodzicy,
III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Krajowe:  Zamość (PL)
Termin:   22.06
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Jun. Młodsi,
XXXVI Memoriał Ireny Szydłowskiej
Krajowe:  Warszawa (PL)
Termin:   22-23.06
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy, Jun. Młodsi,
Igrzyska Europejskie
Zagraniczne:  Mińsk (BY)
Termin:   23-29.06
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy,