PL
EN

Strona główna

Komisja Łucznictwa Polowego

[ 11-02-2012, 8:27 ]W dniu 10 lutego Zarzą…d Polskiego Zwią…zku Łuczniczego powołał Komisję Łucznictwa Polowego w składzie: Kazimierz Kocik - przedstwiciel Zarzą…du PZŁucz, Lucjan Socha - członek, Dariusz Wyciślik - członek oraz Arkadiusz Gą…dro - członek zajmują…cy się 3D.

Komisja po ukonstytuowaniu wyłoni przewodniczą…cego i sekretarza oraz w najbliższym czasie opracuje do zatwierdzenia system szkolenia i stosowne regulaminy działania.

Sympatycy i społeczni działacze wystą…pili do PZŁucz o zatwierdzenie kalendarza zawodów pucharowych w łucznictwie polowym. Zarzą…d zatwierdził następują…ce terminy, lokalizacje i bezpośrednich organizatorów:

I Runda 26.05.2012 Ruda Ślą…ska - org. Uczniowski Klub Sportowy "GROT" Ruda Ślą…ska, (prezes UKS GROT) 
 
II Runda 07.07.2012 Toszek - org. Klub Łuczniczy A3D Toszek, 
 
III Runda 01.09.2012 Opole - org. Klub Łuczniczy Opole
Zespół osób, które uczestniczyły w tłumaczeniu  regulaminu łucznictwa polowego to: Lucjan Socha, Dariusz Wyciślik, Michał Byrecki.II Runda Pucharu Europy Juniorów
Zagraniczne:  Bukareszt (RO)
Termin:   15-20.07
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Jun. Młodsi,
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Krajowe:  Gorzów Wielkopolski (PL)
Termin:   19-21.07
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Jun. Młodsi,
LXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów
Krajowe:  Kraków (PL)
Termin:   26-28.07
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy,
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Krajowe:  Dobrcz (PL)
Termin:   03-04.08
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy,