PL
EN

Strona główna

Lajkonik - zmiana programu

[ 13-09-2011, 17:54 ]W imieniu Małopolskiego Zwią…zku Łuczniczego uprzejmie informuję, iż na skutek kierowanych do organizatora próśb, celem umożliwienia dotarcia na O. Ligę Młodzików Klubom zaintersowanych udziałem w Turnieju Lajkonika, nastą…piła zmiana programu zawodów łuczniczych pn.: Jesiennego Młodzieżowego Turnieju Lajkonika, które będą… przeprowadzone w Krakowie w dniu 24 wsrześnia 2011 r.

Młodzicy i młodzicy starsi rozpoczną… strzelanie o godz. 10.30, natomiast dzieci o godz. 14.00. W pozostałym zakresie program tych zawodów nie ulega zmianie.
                                                                                                                                                  Wiceprezes MZŁucz
                                                                                                                                                      Jolanta Bazan


II Runda Pucharu Europy Juniorów
Zagraniczne:  Bukareszt (RO)
Termin:   15-20.07
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Jun. Młodsi,
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Krajowe:  Gorzów Wielkopolski (PL)
Termin:   19-21.07
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Jun. Młodsi,
LXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów
Krajowe:  Kraków (PL)
Termin:   26-28.07
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy,
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Krajowe:  Dobrcz (PL)
Termin:   03-04.08
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy,