PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Kluby sportowe zrzeszone w Polskim Związku Łuczniczym

[ 15-02-2017, 17:34 ]Polski Związek Łuczniczy przypomina wszystkim klubom sportowym, których zawodnicy są członkami kadry narodowej: seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów mł. oraz zawodnikom i ich bezpośrednim trenerom klubowym o obowiązku przesłania do biura PZŁucz kopii aktualnych badań lekarskich zawodników.

            Termin przesłania kserokopii aktualnych badań lekarskich odnotowanych w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika lub w karcie zdrowia sportowca PZŁucz przedłuża do końca lutego i upływa on z dniem 28.02.2017r. Obowiązek ten jest zgodny z uchwałą Zarządu PZŁucz z dnia 8.01.2017r. oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki.

            Jeżeli kluby sportowe lub zawodnicy nie nadeślą wymaganych badań lekarskich na adres Polskiego Związku Łuczniczego w wymaganym terminie, to zawodnicy zostaną skreśleni z listy członków kadry narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych od dnia 3.03.2017r. 

            Przypominamy wszystkim zawodnikom kadry narodowej seniorów o obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie.
Natomiast pozostali zawodnicy kadr narodowych mają obowiązek wykonania badań lekarskich w uprawnionych przychodniach sportowo-lekarskich lub u uprawnionych lekarzy medycyny sportowej.