PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Pan Kazimierz Kocik Prezesem Polskiego Związku Łuczniczego

[ 5-03-2018, 08:43 ]
Pan Kazimierz Kocik Prezesem Polskiego Związku ŁuczniczegoWalne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w dniu 4 marca 2018 r. w Bytomiu dokonało wyboru Prezesa Polskiego Związku Łuczniczego. Zgromadzenie powierzyło sprawowanie tej funkcji Panu Kazimierzowi Kocikowi. Ponadto Zgromadzenie ponownie wybrało na członka Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego Pana Krzysztofa Włosika.

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów PZŁucz zostało zwołane w związku z utratą funkcji publicznych dwóch członków Zarządu PZŁucz. Przedmiotowa utrata związana była ze zmianami, które weszły w życie z dniem 12 września 2017 r. i dotyczyły zmian ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.