PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Przypomnienie

[ 23-11-2016, 12:29 ]Polski Związek Łuczniczy przypomina Okręgowym Związkom Łuczniczym, że zgodnie z Regulaminem nadawania klas sportowych zawartym w Komunikacie 1/470/2016 PZŁucz pkt 4c :

„Każdy Okręgowy Związek Łuczniczy w nieprzekraczalnym terminie do 25 października danego roku ma obowiązek podać do Polskiego Związku Łuczniczego ogólną ilość klas sportowych nadanych w danym roku w wyszczególnieniem ilościowym na poszczególne kluby sportowe ze swojego terenu działania”.

OZŁucz które nie dopełniły formalności proszone są o realizację w/w punktu Regulaminu PZŁucz do końca listopada 2016r.