PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Wyciąg ze sprawozdania z kontroli PZŁucz przez MSiT

[ 16-12-2016, 10:34 ]Zakresem kontroli przeprowadzonej przez MSiT w dniach 27-31 paźdfziernika 2016 roku było przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych polskiego związku sportowego klubów sportowych w 2016 roku. Celem kontroli była ocena zgodności z przepisami prawa i statutu prowadzonej działalności w zakresie przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Związku klubów sportowych w 2016 roku. 
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli PZŁucz - art. 16 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.. poz. 176. ze zm.) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185. poz. 1092).

Ocena ustalonego stanu faktycznego:

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli Minister Sportu i Turystyki ocenia pozytywnie działalność PZłucz w zakresie objętym kontrolą.

 Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów
Krajowe:  Wilkowice (PL)
Termin:   23-24.03
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Młodzieżowcy, Trenerzy,

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Krajowe:  Zgierz (PL)
Termin:   30-31.03
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Jun. Młodsi,

Zawody Kontrolne na 70 m
Krajowe:  Prodnik (PL)
Termin:   30-31.03
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy,
KAHRAMAN BAGATIR SPRING ARROWS ARCHERY TOURNAMENT
Zagraniczne:  Antalya (TR)
Termin:   04-07.04
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy,