PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Uwaga, zainteresowane kluby z PKRP i MŁP

[ 22-08-2016, 13:13 ]Polski Związek Łuczniczy informuje, że na podstawie Regulaminu Ogólnego Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego (punkt 3.15 o treści: "PZS (PZŁucz) koordynują organizację pozostałych zawodów SSM" (MMM)).  Po zasięgnięciu opinii informujemy, że dla strefy małopolsko-podkarpackiej Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików odbywają się w 2016 roku w Zarzeczu k. Przeworska.

W związku z opublikowaniem komunikatu organizacyjnego MP Młodzików nastąpiła zmiana terminu MMM dla woj Podkarpackiego i Małopolskiego na dzień 16.09.2016 roku /piątek/

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

Zarzecze, 16.09.2016 r.

 

1. Cel zawodów:

- wyłonienie Międzywojewódzkich Mistrzów Młodzików na 2016rok,

- ocena poziomu sportowego zawodników,

- popularyzacja łucznictwa.

2. Termin i miejsce zawodów:

16 września 2016 r.,

Zarzecze, tory łucznicze UKS „Precyzja” Zarzecze.

Biuro zawodów – Internat Zespołu Szkół Rolniczych, Zarzecze 1.

3. Organizator:

Podkarpacki Okręgowy Związek Łuczniczy

Uczniowski Klub Sportowy „Precyzja”

Uczniowski Klub Sportowy „Okrążek”

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zarzeczu

4. Uczestnictwo:

młodzicy starsi urodzeni w 2001 roku i młodzicy urodzeni w latach 2002-2003 posiadający licencje wydane przez właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy lub Polski Związek Łuczniczy.

5. Konkurencje:

Młodzicy starsi

konkurencja Ł-B, 50m – tarcze o śr. 122 cm, 30m - tarcze o śr. 80cm.

Młodzicy

konkurencja Ł-B, 40m – tarcze o śr. 122 cm, 20m - tarcze o śr. 80cm.

6. Klasyfikacja (oddzielnie młodziczki i młodzicy):

Młodzicy starsi

- indywidualna – Ł-B (50m + 30m),

- zespołowa – suma wyników 3 zawodników,

- klasyfikacja klubów i województw wg następującej punktacji:

 

wielobój

Lokata

1

2-6

7-12

Punkty

3

2

1

 

zespołowo

Lokata

1

2-4

5-8

Punkty

3

2

1

 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie.

 

 

 

 

Młodzicy

- indywidualna – Ł-B (40m + 20m),

- zespołowa – suma wyników 3 zawodników,

- klasyfikacja klubów i województw wg następującej punktacji:

 

wielobój

Lokata

1

2-6

7-24

Punkty

3

2

1

 

zespołowo

Lokata

1

2-6

7-12

Punkty

3

2

1

 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie.

 

7. Tytuły i wyróżnienia:

a) indywidualnie za I miejsce przyznany zostanie tytuł Międzywojewódzkiego Mistrza Młodzików na rok 2016, za II i III miejsce odpowiednio tytuły V-ce Mistrza i II-go V-ce Mistrza.

- za miejsca 1-3 medale

- za miejsca 1-12 dyplomy

b) zespołowo za I miejsce przyznany zostanie tytuł Międzywojewódzkiego Mistrza Młodzików na rok 2016, za II i III miejsce odpowiednio tytuły V-ce Mistrza i II-go V-ce Mistrza.

- za miejsca 1-3 medale

- za miejsca 1-8 dyplomy

c) za miejsca 1-6 w końcowej klasyfikacji klubów i województw puchary i dyplomy.

8. Zgłoszenia:

- do dnia 10.09.2016 r. na adres email: czerebak@prz.edu.pl z podaniem numerów licencji zawodników. Istnieje możliwość zakwaterowania (24 zł) i całodziennego wyżywienia (26 zł od kolacji w piątek do obiadu w sobotę) w schronisku młodzieżowym w Zarzeczu.

9. Inne:

- każdy klub lub województwo może zgłosić pisemnie dowolną liczbę zespołów (składających się z 3-4 zawodników) przed rozpoczęciem zawodów bez prawa do późniejszych zmian składów.

- zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w zawodach po okazaniu aktualnego badania lekarskiego oraz licencji OZŁucz. lub PZŁucz.,

- w zawodach obowiązuje regulamin łucznictwa tarczowego,

- uczestników zawodów obowiązuje ubezpieczenie we własnym zakresie,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru,

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW:

 

16 września (piątek)

 

08.30 – zgłaszanie zawodników i odprawa techniczna,

09.00 – rozpoczęcie strzelań na pierwszej odległości dziewczęta (2 serie próbne),

10.30 – rozpoczęcie strzelań na pierwszej odległości chłopcy (2 serie próbne),

12.30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów w przerwie pomiędzy odległościami,

13.00 – rozpoczęcie strzelań na drugiej odległości dziewczęta (2 serie próbne),

14.30– rozpoczęcie strzelań na drugiej odległości chłopcy (2 serie próbne),

16.30 - zakończenie zawodów, obiad,

       17.30 - wręczenie medali i dyplomów.

 

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.