PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

I po konwencjach wojewódzkich

[ 7-09-2016, 14:27 ]Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów celem wyborów nowych Władz PZŁucz w dniu 22.10.2016 roku - I stopień - Konwencje Wojewódzkie odbyły się we wszystkich uprawnionych województwach. Liczba wybranych Delegatów w poszczególnych województwach:

Małopolska - 3

Lubelskie - 2

Opolskie – 3

Świętokrzyskie – 3

Śląskie – 5

Podkarpackie - 5

Pomorskie – 3

Zachodnio-Pomorskie - 2

Wielkopolskie - 2

Kujawsko-Pomorskie – 3

Lubuskie – 1

Dolnośląskie – 5

Łódzkie – 3

Mazowieckie – Konwencja nie odbyła się z powodu braku quorum – przybyło jedynie dwóch delegatów członków zwyczajnych z województwa.  

Polski Związek Łuczniczy stwierdza, że została wybrana wystarczajaca liczba Delegatów aby 22.10.2016 roku było quorum na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁucz.